Včelaření velmi krásný koníček, kterým se navíc navracíme k soužití s přírodou. Včelaři se dožívají vysokého věku, tak proč si život neprodloužit. Včelaření bude v budoucnu velmi podporované odvětví, protože včelstev ubývá, ale bez včel lidstvo nedokáže žít. Odměnou včelaření Vám bude Váš vlastní kvalitní med, radost při popíjení medoviny a zmíněné zdraví.

Přejeme Vám hodně úspěchů a neváhejte se na nás obrátit o radu.

Výběr místa pro úly

Teplé za větrem, suché, orientace jihovýchod až jihozápad. V okolí budoucích úlů potřebujeme zejména možnost napájení, a rozmanitou přírodu. Monokultura není vhodné prostředí. Též je třeba prověřit počet včelstev v okolí, aby nebylo příliš vysoké zavčelení, které způsobí nízký výnos, přenos nemocí a nebezpečí loupeží.

Volba úlů

Vyvarujte se začínání včelaření ve starých úlech, ve kterých budou s největší pravděpodobností různé nemoci. Jednoznačně tedy doporučujeme si pořídit nové úly včetně nových rámků. Kolem volby úlů se vedou neustále diskuze a názory se postupně též vyvíjejí. V současné době je nejběžnější úl nástavkový a vede se diskuze, zda zateplený či celodřevěný. Zajímavou alternativou jsou úly polystyrénové, které jsou izolační a velmi lehké.

Zdroje informací

Základní informace získáte nejsnáze z organizace, která sdružuje včelaře v celé České republice. Tato organizace, Český svaz včelařů, sdružuje přes 90 % včelařů, či-li více jak 46.000 včelařů. Díky organizaci se také dozvíte mnoho informací o postupech, novinkách, léčení, ale také probíhajících akcí, seminářů, atd. Zahájení včelařské činnosti by tedy mělo začínat právě registrací v této organizaci. Pro zjištění sídla organizace ve Vašem bydlišti, kontaktujte sídlo organizace na www.vcelarstvi.cz. Získáte tak nejenom zázemí, ale také naleznete další včelaře ve Vašem okolí, pokud je neznáte.Jako další možnost jak získat kvalitní informace jsou bezpochyby různé publikace. Mezi nejváženější bezpochyby patří publikace „Včelařství“ od pana Ing. Veselého a kolektivu. Další vhodné publikace jsou také knihy vydané Výzkumným ústavem v DOLe, který vydal již několik publikací o léčení včel ve včelařství. Pokud by jste kupovali knihu přeloženou (většinou jsou k dispozici knihy přeložené z Německa), mějte na paměti, že některé údaje nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud preferujete spíše osobitější způsob získávání informací o včelařství, můžete také navštívit velké množství kurzů nejen pro začínající včelaře.