POZOR - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Od 1.8. lze nakupovat na dotace 2024 s příspěvkem 80%.

Platební metody
Zavřít

Poslední články

Deset největších chyb včelaře

1. Nevhodné umístění včelnice

Výběr lokality pro včelín nebo včelnici je zásadní pro úspěch včelaře. Umístění v oblasti s vysokou hustotou včelstev nebo s příliš mnoha úly na malé ploše může vést k konkurenci mezi včelami a jejich oslabení. Včelín by neměl být umístěn v mokrých, stinných oblastech nebo na místech vystavených silnému větru. Je důležité vyhýbat se místům s nízkou dostupností květin a blízkosti hustě osídlených oblastí a intenzivního zemědělství, které zvyšují riziko útoků na lidi a otravy včel. Ideální poloha poskytuje dostatek zdrojů nektaru a pylu a ochranu před vnějšími vlivy.

2. Chyby v uspořádání včelnice

Správné uspořádání včelína je klíčové pro efektivní včelaření. Chybou je nevhodný přístup, ploty nebo živé ploty, které komplikují přístup a zvyšují riziko krádeže nebo napadení zvěří. Omezený prostor pro včelnici, špatný přístup k vodě a elektřině, stejně jako absence skladu a dílny mohou komplikovat efektivní práci a zpracování produktů.

3. Chyby při přípravě na zimování

Příprava včel na zimu je klíčová pro jejich přežití. Zpožděné podzimní práce, ponechání starých včel a včelstev se starými matkami k zimování mohou včelstva oslabit. Zimování ve starých tmavých plástech může negativně ovlivnit zdraví včel. Nedostatečné zásoby potravy a pozdní krmení zvyšují riziko podvýživy včel a nedostatek pylu může zpomalit jarní vývoj.

Včelnice v zimě

4. Chyby během zimy

Zimní klid vyžaduje od včelaře zajistit vhodné podmínky pro úly. Nedostatečné větrání vede k vlhkosti a může vyvolat nemoci. Hluk, neklid ve včelíně, kontrola včelstev nebo odhrnování sněhu může včely stresovat. Napadení úlů hlodavci, ptáky nebo predátory, stejně jako nedostatečný dohled nad včelínem a pomalá reakce na neočekávané události mohou mít fatální důsledky.

5. Chyby při prvním jarním letu

Přítomnost včelaře během prvního jarního letu je důležitá pro monitorování zdravotního stavu včel. Nereagování na kolaps včelstev nebo nečištění a neodstranění překážek na letové dráze může včelám ztížit návrat do úlu a zvyšovat stres. Důležité je také všímat si příznaků problémů, jako jsou neobvyklé chování nebo špatný let včel.

6. Chyby během předjarního rozvoje

Předjaří je obdobím aktivního rozvoje včelstev a včelař by měl poskytnout adekvátní podporu. Příliš brzké rozšiřování plodiště může narušit jejich vývoj a způsobit ochlazení. Zajištění čisté vody a vhodného krmiva je nezbytné, zejména pokud přírodní zdroje jsou nedostatečné. Nedostatek podpory může včelstva oslabit a zpomalit jejich rozvoj.

7. Chyby v období intenzivního jarního rozvoje

Na jaře je nutné pečlivě sledovat potřeby včelstev a adekvátně reagovat. Opomíjení rozšiřování hnízd může vést k rojení a úbytku populace. Včelaři by měli být ostražití vůči chorobám, zejména varroáze. Nedostatečná péče může vést k oslabení nebo ztrátě rodin. V tomto období je důležité zajistit dostatečné zásoby medu a vyvarovat se přetížení včel, což může způsobit stres a nemoci. Dobré hospodaření a promyšlené zásahy jsou klíčové pro dlouhodobou udržitelnost.

8. Chyby při zakládání nových včelstev

Zakládání nových včelstev je proces, který vyžaduje důkladnost a promyšlenost. Je důležité vybírat pro rojení zdravé a vitální rodiny, protože zdravotní stav a genetické vlastnosti matky a mateřské rodiny přímo ovlivňují budoucí prosperitu nového úlu. Chybou je založení nových rodin za nepříznivých klimatických podmínek nebo v situaci, kdy je nedostatek zdrojů potravy, což může vést k neuspokojivému vývoji nových rodin. Je také nezbytné zajistit novým rodinám dostatečný přístup k potravě a vodě, který je zásadní pro jejich růst a posílení. Nově založené rodiny vyžadují zvláštní pozornost a péči v prvních týdnech po jejich vytvoření, aby se jim poskytly co nejlepší podmínky pro zahájení.

9. Chyby při přijímání nových matek

Vkládání nové matky do včelstva je důležitým momentem, který vyžaduje zvýšenou pozornost a odborné znalosti. Při tomto procesu mohou chyby, jako je vystavení matky nepříznivým podmínkám nebo nedostatek potravních zdrojů, vést k odmítnutí matky včelami. Je klíčové, aby byla matka zdravá, pocházela z ověřeného zdroje a byla vhodně adaptována na potřeby a specifika přijímající rodiny. Neodborná manipulace může způsobit, že včely matku zabijí, což může vážně poškodit vývoj včelstva. Je také nezbytné vyhnout se zbytečnému stresu rodiny v období adaptace na novou matku.

Včelař a výměna matky

10. Chyby v období medobraní

Medobraní je doba, kdy včely intenzivně sbírají nektar a pyl, což je zásadní pro produkci medu. V tomto období mohou chyby, jako je špatné řízení prostoru v úlu, vést k přeplnění včelstva nektarem, což může narušit rozvoj rodiny. Je důležité sledovat kvalitu a zralost sklizeného medu, aby byla zajištěna jeho nejvyšší kvalita. Včelař by měl rovněž pečovat o zdraví včel, vyvarovat se nadměrného stresu a poskytnout adekvátní množství potravy, zvláště v dobách, kdy je nektar nedostatečný. Správné větrání úlů je rovněž klíčové pro udržení optimálních podmínek uvnitř, což přímo ovlivňuje zdraví včel a kvalitu medu.

Med

Publikováno v: Včelaření

Zanechte komentář