POZOR - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Od 1.8. lze nakupovat na dotace 2024 s příspěvkem 80%.

Platební metody
Zavřít

Poslední články

EU včelařské dotace 2024

Vláda 22.2. 2023 schválila nařízení o opatřeních v odvětví včelařství. Od roku 2023 do roku 2027 budou moci včelaři každoročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, dalších padesát procent z rozpočtu ČR.

Příspěvky získají včelaři na nákup nového technického vybavení (jako je medomet, úlovou váhu, pastovací zařízení, vařáky na vosk), boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a výstavy.

U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti chovatele včel musí být 20%.

Dotace se aktuálně týkají na zařízení pořízeného od 1.8. 2023 do 31.7. 2024.

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace na pořízení nového zařízení je určena pro všechny chovatele včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12. 2020 Není tedy určena chovatelům zaevidovaným po 1.1. 2021.

Kdy a jak mám žádat o dotaci?

Žádost je třeba podat přes žadatele, kterým je pro letošní rok pouze ČSV, není možné žádat přímo na SZIF!

Formuláře žádostí ke stažení níže:

Požadavek na poskytnutí dotace na opatření Investice do hmotného majetku

Soupiska pořízeného zařízení pro chvatele do 150včelstev

Soupiska pořízeného zařízení pro chovatele nad 150 včelstev

Prohlášení konečného příjemce k požadavku na poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 53/2023 na opatření

K žádosti je dále třeba doložit:

 • Doklad o nákupu (fakturu, prodejku). Postačí kopie, originál je ale třeba uchovat pro případnou kontrolu. Pohlídejte si, aby datum zdanitelného plnění, příp. datum vystavení dokladu, a také úhrada, proběhly v období od 1.1.2023 do 31.7. 2023. Do hodnoty zařízení se nezapočítává poštovné.
 • Doklad o úhradě. Pokud platíte v hotovosti, měl by být na paragonu jasně uveden způsob platby. Pokud platíte převodem, přiložte výpis z účtu s vyznačenou platbou (ostatní údaje mohou být skryty). Při platbě dobírkou doklad není nutný, pokud je na faktuře výslovně uvedeno, že byla uhrazena dobírkou.
 • Fotodokumentaci, pokud je pořizovací cena zařízení 40.000 Kč a víc nebo pokud žádáte o dotaci na zařízení pro chovatele s více než 150 včelstvy. Fotodokumentací se rozumí i fotka z mobilu, ideálně v reálném prostředí. Pokud ho zařízení má, vyfoťte i výrobní štítek, u medometu pak počet rámků. Fotografie je možné zaslat elektronicky nebo vytisknout, a to i černobíle.

Termín odevzdání žádosti na ČSV je nejpozději 15.7. 2023.

Pokud máte všechny podklady, zašlete je ke zpracování co nejdříve, aby byl čas odstranit případné nedostatky.

Na co je možné dotace žádat?

Pro včelaře do 150 včelstev

 • Zařízení na vytáčení medu - medomety

a) medomet s manuálním pohonem do max ceny12.000,-

b) medomet s elektrickým pohonem do max ceny 30.000,-

 • Pastovací zařízení do max ceny 18.000,-
 • Odvíčkovací zařízení - mechanické do max ceny 6.000,- a s elektrickým pohonem do 18.000,-
 • Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním do 4.000,-
 • Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) do 18.000,-
 • Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) do 12.000,-
 • Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů)  do 12.000,-
 • Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)  do 24.000,-
 • Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 400 kg do 12.000,-
 • Chladící technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů do 24.000,-

Kdy budou vypláceny úhrady?

Pokud SZIF vaši žádost schválí, odešle úhradu za ní žadateli, tj. ČSV, do 15. října 2023. ČSV bude následně rozesílat úhrady včelařům.