Poslední články

PŘECHODNÉ OBDOBÍ OD 1. SRPNA 2022 DO 31. PROSINCE 2022

Na toto období byl prodloužen dotační program na technické zařízení, můžete tedy nadále kupovat technické vybavení a uplatnit na ně dotace z Českého včelařského programu. Veškeré platné změny budou v textu níže uvedeny červeně.

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace na pořízení nového zařízení je určena pro všechny chovatele včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12. 2018 31.12.2019.

Není tedy určena chovatelům zaevidovaným od 1.1. 2020.

Kde žádat o dotaci?

Schváleným administrátorem včelařských dotací - část Technická pomoc - pořízení zařízení k získávání a zpracování medu pro období 2021/2022 jsou Český svaz včelařů, z.s. a SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVÍ MÁJA.

Český svaz včelařů, z.s., vyřizuje dotace pro členy zdarma, pro nečleny za administrativní poplatek takto: za pořízení nového zařízení 5% z pořizovací ceny, nejvýše však z částky maximální výše dotace u jednotlivých druhů nových zařízení. Pravidla ČSV a detailní informace ke stažení zde.

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA vyřizuje dotace pro členy zdarma, pro nečleny za administrativní poplatek takto: za pořízení nového zařízení je to 500 Kč za jedno zařízení + 400 Kč za každé další zařízení. Pravidla spolku MÁJA a detailní informace ke stažení zde.

Kdy žádat o dotaci?

Včelařským rokem 2021/2022 je období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022, zařízení zakoupené od 1.8. 2021 do 31.7. 2022, a dále v přechodném období od 1.8. 2022 do 31.12. 2022, tedy můžete uplatit v žádosti o dotaci v roce 2022.

ČSV přijímá žádosti o dotace od 1.1. 2022 do 15.5. 2022. Všechny povinné přílohy je třeba dodat do 15.7. 2022. Žádost pro přechodné období vč. povinných příloh je nutné dodat nejpozději do 15.12. 2022. Veškeré pokyny ČSV k podání žádosti o dotaci v přechodném období najdete zde.

Spolek Mája přijímá žádosti o dotace od 3.1. 2022 do 23.5. 2022. Všechny povinné přílohy je třeba dodat do 11.7. 2022. Žádost pro přechodné období vč. povinných příloh je nutné dodat nejpozději do 2.12. 2022. Veškeré pokyny Spolu Mája k podání žádosti o dotaci v přechodném období najdete zde.

Podrobnější info získáte zde: Dotační příručka Státního zemědělského a intervenčního fondu    Dotační příručka pro přechodné období

Výplaty dotací budou probíhat od 15.10. 2022, od 31.3. 2023 pro přechodné období.