POZOR - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Od 1.8. lze nakupovat na dotace 2024 s příspěvkem 80%.

Platební metody
Zavřít

Poslední články

Hniloba včelího plodu

Jak se zachovat v případě podezření na hnilobu včelího plodu

Protože se jedná o velmi nakažlivé onemocnění, které se zalétáváním včel a loupežemi rychle šíří po okolí, podléhá hniloba hlášení krajské veterinární správě, podobně jako mor včelího plodu. Při potvrzení nákazy v klinickém stádiu jsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

Zásady prevence bakteriálních nákaz plodu

 • Převážet pouze včelstva s platným veterinárním osvědčením v souladu s aktuálně platnou metodikou kontroly zdraví zvířat.
 • Při nákupu oddělků a matek se orientovat na seriózní chovatele s potřebnými protokoly o vyšetření včelstev.
 • Nepoužívat staré úly, nástavky a včelařské pomůcky neznámého původu.
 • Nezkrmovat med a pyl neznámého původu.
 • Kupovat mezistěny jen od kontrolovaných firem, které vosk tepelně dezinfikují.
 • Obměňovat staré tmavé souše systematickým vedením včelstev ke stavbě nových plástů.
 • Ročně by se měla obměnit alespoň třetina všech plástů. Pravidelně dezinfikovat včelařské pomůcky (např. opálení plamenem, použití přípravku BeeSafe, parafinování nástavků atd.).
 • Udržovat sílu a dobrý zdravotní stav včelstev, dbát na stálý dostatek zásob a podle nařízení tlumit varroázu (viz Celý rok proti varroáze)
 • Při pravidelných prohlídkách včelstev kontrolovat plod, jeho celistvost, všímat si tvaru, barvy a neporušenosti víček, ve vhodném nasvícení kontrolovat i vnitřky prázdných buněk.
 • Pozornost věnovat slabým včelstvům.
 • Zamýšlet se nad příčinami špatné kondice včelstev.
 • Všímat si výskytu starých a opuštěných úlů v okolí a výskytu volně žijících včelstev.
 • Při nálezu jakýchkoli změn na plodu nebo tzv. příškvarů v plástech, zaslat celý příslušný plást do specializované laboratoře. Nejdelší tradici a zkušenost s nákazami včel má akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu včelařského v Dole.
 • Při potvrzení nákazy spolupracovat s odborníky a příslušnými orgány a dodržovat nařízené postupy k zabránění dalšího šíření infekce.

Více informací o prevenci a diagnostice bakteriálních nákaz a desinfekci ve včelstvech se dočtete v metodice zde či v knize Včely zdravé a nemocné.

S touto nákazou se u nás ve Vrchlabí potýkáme již třetím rokem. Byla zde na toto téma přednáška pořádaná ZO ČSV Vrchlabí. Tato přednáška byla velice dobře hodnocena.

Zdroj: beedol.cz

Publikováno v: Nemoci včel

Zanechte komentář